HappyDERM

 

happy derm

 

 

 

HappyDERM to prywatny gabinet dermatologiczny.

Chciałabym, aby zyskał Państwa zaufanie i sympatię. Ze swojej strony dołożę wszelkich starań aby temu sprostać, m.in. doskonaląc swoje umiejętności tak, aby zawsze oferować Państwu najlepsze i najnowocześniejsze techniki diagnostyczne, możliwości terapeutyczne i usługi zabiegowe.

Zapraszam do korzystania z moich usług.

 dr n. med.  Małgorzata Micał-Strąk

Jestem absolwentką Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Studia z wynikiem bardzo dobrym i wyróżnieniem ukończyłam w 1997 r., otrzymując nagrodę Rektora oraz Dziekana Akademii Medycznej.

W latach 1999-2014  pracowałam w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz na oddziale dermatologii i wenerologii w IV Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu.

W 2008 roku uzyskałam tytuł specjalisty z dziedziny dermatologii i wenerologii, a w roku 2011 tytuł doktora nauk medycznych w zakresie medycyny i patofizjologii na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem „Mapowanie powierzchniowe serca u pacjentów ze sklerodermią”.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.